top of page

ALRISE ไม่เพียงแต่มุ่งมั่นส่งมอบบริการเชิงจิตวิทยาที่เปี่ยมด้วยคุณภาพให้กับผู้รับบริการทุกรายของเรา แต่ยังเล็งเห็นความสำคัญใน 'การขับเคลื่อนงานด้านสุขภาพจิตในประเทศไทยและในระดับสากล' เพื่อส่งเสริม ป้องกัน และช่วยเหลือผู้คนให้มีสุขภาพใจที่แข็งแรงและมีความสุขอย่างยั่งยืนเพิ่มมากขึ้น  

    

แม้ว่าการเปิดกว้างและจำนวนทรัพยากรช่วยเหลือเรื่องสุขภาพจิตทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกจะเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องในระยะหลัง แต่ยังมีผู้คนอีกจำนวนมากที่ยังไม่กล้าเปิดเผยความทุกข์ในใจ หรือยังไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือด้านสุขภาพจิตได้ 

 

เราจึงต้องการเป็นอีกหนึ่งกำลังร่วมสนับสนุนบุคลากรด้านสุขภาพจิตอีกมากมายที่มีความตั้งใจเดียวกันนี้สร้างสรรค์โลกที่มีพื้นที่ปลอดภัยสำหรับความทุกข์ภายในและก้าวข้ามไปทุกปัญหาของชีวิตได้ด้วยใจที่มั่นคง

'ทุกการใช้บริการ' ร่วมสมทบทุนการบริจาคเงิน เพื่อสนับสนุนองค์กรด้านสุขภาพจิตที่ไม่แสวงหากำไร

Samaritans Logo
ACFA Logo

ประเทศไทย

สมาคมสะมาริตันส์แห่งประเทศไทย  

สมาคมที่มีพันธกิจเพื่อป้องกันการฆ่าตัวตายผ่านการช่วยเหลือพูดคุยทางโทรศัพท์ ซึ่งมีเครือข่ายทั่วโลก เป็นองค์กรที่ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายหรือศาสนาใด

ALRISE รวมรวบยอดหักจากรายได้จากทุกบริการตลอดทั้งปีของศูนย์ฯ เพื่อบริจาคให้กับทั้งสองสมาคมในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนม.ค. ของปีถัดไป

ระดับสากล

American Counseling Foundation Association (ACFA)

มูลนิธิสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาอเมริกัน   มีพันธกิจเพื่อสนับสนุนงานของสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาอเมริกันและเพื่อส่งเสริมวิชาชีพนักจิตวิทยาการปรึกษา   

 

โดยเป็นองค์กรผู้นำระดับโลกที่  ALRISE อาศัยองค์ความรู้ในวิชาชีพเพื่อเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพการปรึกษาเชิงจิตวิทยา ตลอดจนนำมาแปลและเรียบเรียงเป็นสาระน่ารู้ที่นำเสนอผ่านหลากหลายช่องทางของเรามาอย่างต่อเนื่อง

 

การสนับสนุนองค์กรฯ ผ่านการบริจาคนี้จึงเป็นอีกแรงเสริมให้นักจิตวิทยาการปรึกษาได้มีองค์ความรู้ที่ก้าวหน้าและเป็นประโยชน์สำหรับผู้คนที่เราช่วยเหลือต่อไป

CSR 2565

ALRISE ได้บริจาคเงินส่วนหนึ่งที่หักจากรายได้ทั้งหมดภายในปี 2565 ให้แก่องค์กรไม่แสวงหากำไรด้านสุขภาพจิตทั้งสอง ​

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (โดยประมาณ)

3,250 บาท

CSR 2564

ALRISE ได้บริจาคเงินส่วนหนึ่งที่หักจากรายได้ทั้งหมดภายในปี 2564 ให้แก่องค์กรไม่แสวงหากำไรด้านสุขภาพจิตทั้งสอง ​

 

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (โดยประมาณ)

2,000 บาท

หลักฐานการบริจาค-สะมาริตันส์ 2565
หลักฐานการบริจาค-ACAF 2565
หลักฐานการบริจาค-สะมาริตันส์ 2564
หลักฐานการบริจาค-ACAF 2564

การสนับสนุนทางการเงินแก่องค์กรทางสุขภาพจิตประจำปี 2564
Our 2021 Financial Support to Non-Profit Mental Health Organizations

บริจาคเมื่อ 4-5 มกราคม 2565 

Donated on January 4-5, 2022

3-01.png
3-01.png
logo-samariton_2.png
foundation-web-ACFA.png
IMG_4518.JPG
Screen Shot 2565-01-05 at 08.22.18.png
bottom of page