top of page

ความเชื่อผิด ๆ เรื่องสุขภาพจิตนักจิตวิทยาไม่รู้จักเรา จะช่วยเราได้ไหม ?


คำตอบ คือ นักจิตวิทยาสามารถช่วยได้นักจิตวิทยามีความสัมพันธ์ที่ "เป็นกลาง" กับผู้รับบริการ ไม่เหมือนกับคนใกล้ชิด เช่น เพื่อน แฟน ครอบครัว หรือเพื่อนที่ทำงาน ที่มักเลือกข้างหรือมีอคติในเรื่องที่เรากำลังปรึกษาโดยที่เขาอาจไม่รู้ตัวเพราะการรู้จักกันมาก่อนอาจทำให้เกิดอคติ (ไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือลบ) เช่น การด่วนตัดสิน การเข้าข้าง ฯลฯนักจิตวิทยาจะรับฟังและช่วยให้เข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นอย่างลึกซึ้ง ก่อนนำพาไปสู่ทางออกของปัญหาที่เหมาะสมที่สุดกับเจ้าตัวโดย "ไม่ชี้นำ" และเคารพการตัดสินใจด้วยตัวผู้รับบริการเอง

ดู 1 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page