top of page

10 วิธีดูแลใจเด็กวัยเรียนช่วงเหตุการณ์รุนแรงในช่วงที่มีข่าวเหตุการณ์รุนแรงเช่นนี้ "การดูแลและให้ความรู้แก่เด็ก"เป็นสิ่งที่สำคัญมากสำหรับผู้ปกครองและคุณครู ในบางครั้งเราอาจไม่สามารถดูแลเด็ก ๆ ได้ตลอดเวลา 10 วิธีนี้จะช่วยสร้างเกราะป้องกันและความยืดหยุ่นทางจิตใจ (Resilience) ให้กับเด็ก ๆ ในวัยเรียนเพื่อส่งเสริมให้เขาสามารถรับมือกับความรุนแรงหรือความเครียดต่าง ๆ ในชีวิตได้ด้วยตัวเอง


  1. คุยและรับฟังเขา

  2. ทำให้บ้านเป็นสถานที่ที่ดีต่อใจ

  3. จำกัดการดูสื่อ

  4. ความเครียดจากภายนอกส่งผลต่อเขา: เขาอาจรับมือกับความล้มเหลวได้ไม่ดีเท่าเดิม

  5. ยึดตารางกิจวัตรประจำวัน

  6. ไม่ลืมที่จะดูแลตัวเอง

  7. บอกเด็ก ๆ ว่ามันจะไม่เป็นอะไร

  8. สังเกตสัญญาณความกลัวพูดไม่ได้: เช่น กอด/อยากอยู่ด้วยมากกว่าปกติ

  9. ขอความช่วยเหลือจากเขา

  10. แบ่งปันมุมมองด้านบวกให้กับเด็ก ๆ


Source: Resilience in a time of war: Tips for parents and teachers of elementary school children on Psychology Today (2023) https://bit.ly/3FwWjfg

ดู 2 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page