top of page

ขอบเขตบริการ

ขอบเขตการช่วยเหลือ
  Mental Health and Personal Growth Services  

เยียวยา

ด้วยการดูแลจากนักจิตวิทยาการปรึกษาที่ได้รับรองตามมาตรฐานสากลที่ผ่านการฝึกฝนอย่างน้อย 800 ชั่วโมง ทุกบาดแผลลึกจะได้รับการสมานด้วยความปลอดภัยสูงสุด 

ปรึกษา

ปรึกษาปัญหาชีวิตที่รบกวนใจและบั่นทอนพลังในแต่ละวันกับนักจิตวิทยาสหวิชาชีพที่พร้อมให้การช่วยเหลือและเอื้อให้ใช้ชีวิตได้อย่างที่ต้องการตามมาตรฐานสากล

พัฒนา

ให้คุณเข้าใกล้จุดที่มุ่งหวังไว้ได้ดีกว่าเดิมไม่ว่าจะเป็นชีวิต-การงาน-การเรียน ด้วยการเสริมจุดแข็งจัดการจุดอ่อนอย่างมีประสิทธิภาพจากการบูรณาการหลายศาสตร์ทางจิตวิทยา

building.png

องค์กร

เรายินดีให้บริการแก่ลูกค้าองค์กรทุกขนาด ทุกกลุ่มธุรกิจ ทุกภาคส่วน เพราะไม่ว่าจะเป็นองค์กรรูปแบบใด คุณภาพ 'ใจ' ของบุคลากรคือหนึ่งในปัจจัยความสำเร็จของคุณ

people.png

บุคคลทั่วไป

บุคคลทั่วไปที่มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีที่ต้องการความช่วยเหลือในหลากหลายประเด็นปัญหา ไม่ว่าจะเป็นปัญหาตนเอง ปัญหาเกี่ยวกับผู้อื่น และการเลี้ยงดูบุตร

รู้หรือไม่? เว็ปไซต์ของ ALRISE ใช้หลักการ 'Website accessibility and inclusive design' ในการออกแบบเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถใช้ได้อย่างสะดวกมากขึ้น จึงไม่มีความเคลื่อนไหว (animation) ใด ๆ และเพิ่มระดับ contrast ของสีที่ใช้

ขอบคุณในความเข้าใจและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์ Inclusive Society

|   องค์กรทางวิชาชีพที่เราเป็นสมาชิก

ACA Logo
APA Logo
TCPA Logo

จึงมั่นใจในคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพระดับประเทศและสากล

*ทีมผู้ให้บริการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไปเฉพาะทางจากสถาบันการศึกษาชั้นนำ

4 เหตุผลที่ ALRISE จะดูแลใจคุณได้ยอดเยี่ยม

workers-considering-term-agreement.jpeg

มั่นใจด้วยมาตรฐานสากล

เพราะทุกขั้นตอนเราดำเนินงานตามมาตรฐานวิชาชีพสากล ทุกการรับบริการจึงปลอดภัย ไว้วางใจได้ 100%

male-hands-typing-computer-keyboard-service-concept.jpeg

ครบจบที่เดียว

ไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องงานหรือเรื่องส่วนตัว เพื่อการเยียวยาหรือพัฒนา ทั้งหมดนี้คุณสามารถพักพิงใจให้เราดูแลได้ในที่เดียว

เริ่มต้นและดำเนินการด้วยผู้รู้จริง

ALRISE ถูกก่อตั้ง ดำเนินการและควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนด้วยนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตระดับสูง พร้อมด้วยประสบการณ์ด้านองค์กรระดับชำนาญ

standard-quality-control-collage.jpeg

ให้คุณมากกว่าการดูแลสุขภาพจิต

เพราะไม่มีศาสตร์ใดที่ให้คำตอบที่ดีที่สุดสำหรับทุกปัญหา เราจึงนำจุดแข็งของแต่ละสาขาของจิตวิทยามาผสมผสานกันเป็นแนวทางเฉพาะตัวที่เข้าใจทั้งด้านงาน ชีวิต จิตวิญญาณ ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพของบุคคล เพื่อส่งเสริมให้คุณที่ไม่ว่าจะอยู่ในบทบาทไหน กำลังมุ่งทำสิ่งใด บรรลุเป้าหมายที่วาดหวังได้จริงอย่างเป็นรูปธรรม

people-freedom-happiness-teenage-concept-group-happy-friends-sunglasses-jumping-high-blue-
ALRISE บนสื่อ

รับชมการดูแลจิตใจที่ ALRISE ได้แบ่งปันผ่านสื่อ

โดยศูนย์เทคโนโลยีทางการศึกษา กศน. กระทรวงศึกษาธิการ

รายกาย Checklist สุขภาพจิต ตอนที่ 1

รายกาย Checklist สุขภาพจิต ตอนที่ 2

รายกาย Checklist สุขภาพจิต ตอนที่ 3

รายกาย Checklist สุขภาพจิต ตอนที่ 4

รายกาย Checklist สุขภาพจิต ตอนที่ 5

องค์กรที่เรา
ได้รับความไว้วางใจ

bottom of page