top of page

จริยธรรมในการให้บริการ

เพื่อปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมของวิชาชีพนักจิตวิทยาปรึกษาในการรักษาผลประโยชน์สูงสุดและป้องกันอันตรายใด ๆ ที่อาจเกิดกับผู้รับบริการจากการรับบริการของ ALRISE   

 

เรายึดหลักปฏิบัติจริยธรรมของสมาคมจิตวิทยาการปรึกษาอเมริกัน (ACA)  ซึ่งผู้ก่อตั้งของเราเป็นสมาชิกสมาคมอย่างเข้มงวดในทุกบริการ

ลูกค้าและผู้รับบริการทุกรายจึงมั่นใจได้ว่าข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลขององค์กรจะถูกเก็บเป็นความลับอย่างเคร่งครัด ฐานข้อมูลใส่รหัสผ่านและเปลี่ยนอยู่เสมอ สามารถรับบริการได้ด้วยความปลอดภัยและสบายใจอย่างแน่นอน

bottom of page