top of page
doctor-offering-medical-teleconsultation.jpeg

บริการสำหรับ
บุคคลทั่วไป

ปรึกษานักจิตวิทยาเพื่อหาทางออกให้ปัญหาของคุณ

หากคุณมีเรื่องทุกข์ใจไม่ว่าจะเป็นการจัดการตัวเอง หาทางลงรอยกับความสัมพันธ์ หรือการทำงานที่เต็มไปด้วยเรื่องเครียด ให้เราช่วยดูแลใจของคุณ 

ที่ ALRISE ทุกปัญหาจะได้รับฟัง รับรู้ และได้รับการแก้ไข เพื่อให้คุณสามารถก้าวเดินต่อไปได้อย่างที่ใจปรารถนา พร้อมการดูแลอย่างดีภาพใต้กรอบจริยธรรมวิชาชีพจากนักจิตวิทยาที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล คุณจึงสามารถไว้วางใจถึงความปลอดภัยและผลลัพธ์ที่จะได้รับ

ให้บริการในภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

หากลังเลว่าควรได้รับการดูแลจากผู้เชี่ยวชาญหรือไม่ สามารถปรึกษาเพื่อรับการประเมินเบื้องต้นโดย 'ไม่มีค่าใช้จ่าย'

   

หากประเด็นของคุณอยู่นอกเหนือความเชี่ยวชาญของเรา เราจะ 'แนะนำ' แหล่งให้บริการอื่นที่เหมาะสมกับคุณ

เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะได้รับการช่วยเหลืออย่างเหมาะสม

ขอบเขตการให้บริการ

ขอบเขตการให้บริการสำหรับบุคคนทั่วไป

ALRISE ให้บริการครอบคลุมทุกระดับปัญหาความรุนแรงทางด้านจิตใจ

ตั้งแต่ผู้ที่มีความสุขปกติดีที่ต้องการพัฒนาตนเองให้ทำงาน เรียน หรือใช้ชีวิตให้ดียิ่งขึ้น

บุคคลที่เริ่มมีความไม่สบายใจรบกวนการใช้ชีวิตประจำวัน ตลอดจนผู้ที่ประสบความทุกข์ทางใจอย่างหนักจนมีอาการที่บ่งชี้ถึงโรคทางจิตเวช ไม่ว่าจะมีปัญหาหรือไม่ระดับใด สามารถเลือกรับบริการที่ตรงกับความต้องการได้ตามข้อมูลที่ชี้แจงในเว็ปไซต์หน้านี้ หรือสอบถามเจ้าหน้าที่ของเราเพื่อให้มั่นใจว่าท่านได้บริการที่เหมาะสม

ประเภทบริการสำหรับบุคคลทั่วไป

PROFESSIONAL

COUNSELING

SERVICE

physician-consulting-his-patient-clinic.jpeg

BRIEF

COUNSELING

SERVICE

tense-moment.jpeg

PERFORMANCE

COACHING

SERVICE

ข้อแนะนำ: กรุณาอ่านคำอธิบายเกี่ยวกับแต่ละบริการ เพื่อพิจารณาบริการที่เหมาะสมกับตนเองที่สุด
หากไม่แน่ใจว่าบริการใดเหมาะกับท่าน เจ้าหน้าที่ของเรายินดีให้ความช่วยเหลือ

บริการปรึกษาเชิงจิตวิทยา
Professional Counseling Service
60 นาทีต่อครั้ง : ไทย | อังกฤษ
รับบริการผ่านโปรแกรม Zoom และทางโทรศัพท์
เริ่มต้นที่ 1,390 บาท

เหมาะสำหรับ
 

 • ผู้ที่มีปัญหาชีวิตส่วนตัว (การจัดตัวเองหรือสัมพันธภาพกับผู้อื่น) หรือเรื่องงาน

 • ลักษณะปัญหารุนแรงหรือสะสมมาเป็นเวลานาน

 • ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตหรือปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจมาก เช่น เรื่องสะเทือนใจจากความสูญเสีย เหตุการณ์รุนแรง   

 • พยายามแก้ไขความไม่สบายใจแล้วยังจัดการไม่ได้

 • ส่งผลลบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

 • มุ่งเน้นจัดการอดีตและปัจจุบัน

consultation-young-male-patient-reception-psychologist-family-problems-concept.jpeg
Counseling service
nurse-holding-senior-man-s-hands-sympathy.jpeg

ปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกระชับ
Brief Counseling Service
40 นาทีต่อครั้ง : ไทย | อังกฤษ
รับบริการผ่านโปรแกรม Zoom และทางโทรศัพท์
เริ่มต้นที่ 890 บาท

เหมาะสำหรับ
 

 • ผู้ที่มีปัญหาชีวิตส่วนตัว (การจัดตัวเองหรือสัมพันธภาพกับผู้อื่น) หรือเรื่องงาน

 • ปัญหาเกิดขึ้นในปัจจุบันระยะสะสมปัญหาไม่นาน  เช่น 3 เดือนถึง 1 ปี

 • ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตหรือปัจจุบันที่ส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจมาก เช่น เรื่องสะเทือนใจจากความสูญเสีย เหตุการณ์รุนแรง   

 • พยายามแก้ไขความไม่สบายใจแล้วยังจัดการไม่ได้

 • ส่งผลลบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

 • มุ่งเน้นจัดการ/เปลี่ยนแปลงปัจจุบัน ไม่ลงลึกถึงอดีต

การโค้ชเพื่อผลการทำงาน
Performance Coaching Service
60 นาทีต่อครั้ง : ไทย | อังกฤษ
รับบริการผ่านโปรแกรม Zoom และทางโทรศัพท์
เริ่มต้นที่ 1,6
90 บาท

เหมาะสำหรับ
 

 • ผลการทำงานหรือการเรียนไม่เป็นที่น่าพอใจ

 • ต้องการเพิ่มแรงจูงใจในการทำงานหรือการเรียน

 • เพิ่ม productivity

 • พัฒนาตนเองในด้านที่ต้องการ

 • เพิ่มการใช้ศักยภาพอย่างสูงสุด

 • ต้องการไปถึงเป้าหมายที่วางไว้

asian-woman-tutor-having-online-classes-from-home-working-via-laptop-having-video-call-con
Brief counseling
Performance coaching

ภายใต้การดูแลโดย
 
นักจิตวิทยาการปรึกษา
นักจิตวิทยาเด็กและ
วัยรุ่น
จากสถาบันการศึกษาชั้นนำ

ขอบเขตการให้บริการ

 • บริการปรึกษารายบุคคล

 • สำหรับบุคคลอายุ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป

 • รับบริการทางออนไลน์ (โปรแกรม Zoom) และทางโทรศัพท์

ประเด็นที่ให้บริการ

 • ปัญหาการจัดการตนเอง (ความคิด-อารมณ์-พฤติกรรม) เช่น ความเครียด ความวิตกกังวล ภาวะซึมเศร้า

 • การพัฒนาตนเอง การรับรู้คุณค่าตนเอง

 • ปัญหาความสัมพันธ์ (ครอบครัว คนรัก เพื่อนร่วมงาน)

 • ปัญหาด้านความสามารถ (ไม่มั่นใจในความสามารถ)

 • ปัญหาการวางแผนชีวิต การค้นหาและวางเป้าหมาย วิกฤตวัยกลางคน

 • ปัญหาเพศสภาพ

 • ปัญหาเรื่องงาน (ความเครียด ความวิตกกังวล ผลงาน สัมพันธภาพที่ทำงาน ความขัดแย้ง การวางแผนทางอาชีพ ฯลฯ)

 • ปัญหาภาวะหมดไฟ หมดแรงจูงใจ

 • ปัญหาพฤติกรรมการติด

 • ปัญหาการเลี้ยงลูก (การปรับพฤติกรรมเด็ก)

 • ปัญหาอาการทางกายที่มาจากจิตใจ (กินผิดปกติ นอนผิดปกติ ไม่มีสมาธิ อาการป่วยไม่มีสาเหตุ)

 • โรคทางจิตเวช เช่น โรคซึมเศร้า

 • ความคิดหรือพยายามทำร้ายตนเอง/จบชีวิต

ปัญหาชีวิตส่วนตัว
ความสัมพันธ์

ปัญหาการทำงาน
การเลี้ยงลูก

schedule-time-management-planner-concept.jpeg

ขั้นตอนการรับบริการ

สำหรับบุคคลทั่วไปที่รับบริการปรึกษาเชิงจิตวิทยาและการโค้ช

 1. ไปที่ www.alrisecenter.com/booking-individual

 2. เลือกประเภทบริการ จากนั้นเลือกนักจิตวิทยาที่เชี่ยวชาญตรงกับประเด็นปัญหา เลือกวันและเวลาที่ต้องการนัดหมาย

 3. กรอกข้อมูลลงทะเบียน เมื่อกรอกเสร็จแล้วกดปุ่มชำระเลย เพื่อให้การนัดหมายสมบูรณ์

 4. ชำระค่าบริการ ส่งสลิปการชำระเงินทาง Line OA: @alrisecenter หรืออีเมล contact@alrisecenter.com

อีเมลยืนยันจะถูกส่งให้ท่านเมื่อทางศูนย์ฯ ตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ก่อนรับบริการ 24 ชั่วโมงท่านจะได้รับอีเมลแจ้งเตือน

เมื่อถึงเวลานัดหมาย

 • รับบริการผ่าน Zoom : คลิกลิงก์เข้าสู่ห้องสนทนาจากอีเมลแจ้งเตือน

 • รับบริการทางโทรศัพท์ : รอสายจากนักจิตวิทยา

ขั้นตอนการรับบริการ

เงื่อนไขการรับบริการ

กรุณาอ่านเงื่อนไขการรับบริการให้ครบถ้วนการรับบริการ เพื่อประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมในการได้รับการช่วยเหลือจากเรา

การนัดหมาย

 • นัดหมายในระบบ Online Booking อย่างน้อย 24 ชั่วโมงก่อนวันและเวลาที่ต้องการรับบริการ

 • หากไม่ได้รับอีเมลรับแจ้งการนัดหมายทันทีหลังจองเสร็จสิ้น กรุณาตรวจสอบที่แฟ้มขยะ (spam) หากไม่พบให้ติดต่อเจ้าที่ทันที

 • กรุณากดรับ sms แจ้งเตือนนัดหมายในหน้าลงทะเบียน

 • ท่านจะได้รับอีเมลแจ้งเตือนก่อนนัดหมาย 24 ชั่วโมง

การรับบริการ

 • รับบริการผ่าน Zoom : คลิกลิงก์เข้าสู่ห้องสนทนาจากอีเมลแจ้งเตือน นักจิตวิทยาเข้าห้องสนทนาตรงเวลา หากเข้าไปแล้วไม่พบกรุณาติดต่อศูนย์ฯ ทันที

 • รับบริการทางโทรศัพท์ : รอสายจากนักจิตวิทยา/โค้ชตรงตามเวลานัดหมาย หากท่านไม่รับสายภายในการพยายามติดต่อ 3 ครั้ง นักจิตวิทยา/โค้ชจะยุติการติดต่อและถือว่าท่านไม่ประสงค์รับบริการ ซึ่งในกรณีนี้จะไม่สามารถขอคืนเงินได้

 • ขอความร่วมมือผู้รับบริการเข้าห้องสนทนา/เตรียมตัวรับบริการตรงเวลาเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเอง หากสายเกิน 15 นาที ทางศูนย์ฯ จะถือว่าท่านไม่ประสงค์รับบริการในครั้งนั้นโดยจะสิ้นสุดการให้บริการในนาทีที่ 16 และไม่สามารถขอคืนเงินได้ เนื่องจากไม่มีการแจ้งเลื่อนหรือยกเลิกนัดหมายล่วงหน้า

การเลื่อนวัน/เวลานัดหมาย

 • หากไม่สามารถรับบริการได้ตามนัดหมาย กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ทาง Line OA เพื่อเลื่อนหรือยกเลิกก่อนถึงเวลานัดหมายอย่างน้อย 24  ชั่วโมง หากศูนย์ฯ ไม่ได้รับการแจ้งตามเวลาที่กำหนด ท่านจะไม่สามารถเลื่อนนัดหมายและขอเงินคืนหากไม่สามารถรับบริการได้ตามวันและเวลาที่จองไว้

การแจ้งยกเลิก

 • กรุณาแจ้งยกเลิกก่อนถึงเวลานัดหมายอย่างน้อย 24 ชั่วโมงทาง Line OA ทางศูนย์ฯ จะติดต่อกลับโดยเร็วที่สุดในเวลาทำการเพื่อคืนเงินเต็มจำนวน 

เงื่อนไขการรับบริการ
bottom of page