top of page
success workplace 3.png

Thriving
Together

มอบโซลูชันที่ป้องกันและเสริมสร้างความสามารถในการจัดการปัญหาสุขภาพจิตแก่บุคลากรของคุณ 
ภายใต้การดูแลจากผู้เชี่ยวชาญจาก ALRISE 
ด้วยการออกแบบที่บูรณาการศาสตร์จิตวิทยาและธุรกิจที่เข้าใจความต้องการของคนทำงานอย่างแท้จริง

บริการสำหรับองค์กร

SCREENING

PREVENTIVE SOLUTION

เพิ่มความรู้และทักษะในการดูแลจิตใจให้แก่พนักงานในรูปแบบและหัวข้อที่องค์กรต้องการ เช่น การฝึกอบรม เวิร์กชอป เป็นต้น เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้ใจมั่นคงแข็งแรง จัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

people in the meeting room looking outside

ด้วยทีมงานที่พร้อมประสบการณ์ด้านพัฒนาบุคลากรและองค์กร (HROD) กว่า 17 ปี และการให้บริการด้านสุขภาพจิตมากกว่า 3,300 ชั่วโมง ทำให้ ALRISE เข้าใจบริบทการทำงานหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และสถานศึกษาเป็นอย่างดี

เราทราบถึงสิ่งที่พนักงาน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล และองค์กรต้องการ จึงสามารถออกแบบบริการที่ตอบโจทย์ของทุกฝ่ายให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด

เพื่อเอื้อให้ทุกกำลังในองค์กรได้ใช้ศักยภาพที่มีอย่างเต็มที่ในการบรรลุเป้าหมาย เรายินดีเป็นผู้ช่วยดูแลด้านสุขภาพใจให้แก่บุคลากรด้วยคุณภาพที่ยอดเยี่ยมตามมาตรฐานสากล

ทีมนักจิตวิทยาของเราพร้อมช่วยดูแลใจของพนักงานคนสำคัญของคุณให้รู้สึกมั่นคงและก้าวไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง เพื่อความสุขและความสำเร็จที่เกิดขึ้นร่วมกันได้จริง

busy life at work

ทำไม ALRISE จึงเป็นคำตอบสำหรับคุณ

การดำเนินการที่เป็นมาตรฐาน

 

ทุกบริการดำเนินการตามมาตรฐานสากลทั้งความปลอดภัย การรักษาข้อมูลเป็นความลับ (PDPA BE 2562 และ HIPAA) ข้อปฏิบัติทางจริยธรรมวิชาชีพ ตลอดจนการใช้แนวทางช่วยเหลือตามหลัก EBP (Evidence-based practice)  เพื่อคุณภาพสูงสุดในการส่งมอบบริการถึงลูกค้าและผู้รับบริการทุกคนของเรา

สะดวก ทุกที่ทุกเวลาที่คุณต้องการ

 

เข้าถึงความช่วยเหลือด้านจิตใจจากนักจิตวิทยามากประสบการณ์ของเราได้ทั้งทางออนไลน์และทางโทรศัพท์ ไม่ต้องเดินทาง จากที่ที่คุณสะดวกเพียงสัมผัสจากปลายนิ้ว นัดหมายได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ตลอดจนการจัดกิจกรรมให้ความรู้ทั้งแบบ on-site และ online ทุกรูปแบบตามที่องค์กรต้องการ 

ทีมงานคุณภาพสูง

 

ทีมงานนักจิตวิทยาที่มีคุณวุฒิรับรองตามมาตรฐานสากล เชี่ยวชาญตรงสาขา สามารถรองรับปัญหาทางจิตใจได้ทุกระดับตั้งแต่การใช้ชีวิตประจำวันทั่วไปจนถึงโรคทางจิตเวช ผ่านชั่วโมงการฝึกฝนขั้นต่ำ 800 ชั่วโมง ด้วยประสบการณ์เฉลี่ยถึง 8 ปีในการช่วยเหลือผู้รับบริการที่หลากหลายทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ

ตอบโจทย์ทั้งพนักงานและองค์กร

 

ทุกบริการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญด้านพฤติกรรมและการพัฒนาองค์กร (organizational behavior and development) และสุขภาพจิต ด้วยความเข้าใจทุกมิติทุกฝ่าย ทำให้ทุกโซลูชันที่มอบให้มั่นใจได้ว่าจะนำพาการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกทั้งระดับบุคคลและองค์กรได้อย่างแท้จริง

มั่นใจได้ในคุณภาพของเรา

ข้อมูลจากสถิติการใช้งานบริการจริงของลูกค้าองค์กรทุกรายของ ALRISE

8,500+ พนักงานที่บริการของเราดูแลและช่วยเหลือ

97% พึงพอใจในบริการของเรา

illustration-steps-white-template.jpeg

PREVENTIVE CARE

ปัญหาทางใจป้องกันได้ด้วยการเสริมสร้าง 'ความรู้ความเข้าใจและทักษะ' ด้านสุขภาพจิตผ่านรูปแบบและหัวข้อที่หลากหลาย ออกแบบให้ตรงทุกโจทย์ความต้องการโดยผู้เชี่ยวชาญระดับสูง

ควรลงทุนเรื่องสุขภาพใจพนักงานอย่างไร

สำหรับองค์กรที่กำลังวางแผนการส่งเสริมสุขภาวะทางจิตให้แก่พนักงาน มีแนวทางเบื้องต้นในการพิจารณากิจกรรมหรือโครงการที่ควรจัดขึ้น ดังนี้

source: UK Deloitte Mental Health Report 2022

  1. ระยะของการส่งเสริมสุขภาพจิตในองค์กร : ระยะต้น ระยะกลาง ระยะสมบูรณ์

  2. ประเภทของกิจกรรมหรือโครงการที่สนใจ : ธรรมชาติของกิจกรรมหรือโครงการที่จะริเริ่มย่อมขึ้นกับความต้องการและธรรมชาติของพนักงานในองค์กร

  3. ขนาดของผู้ใช้บริการ : ทางองค์กรต้องการเริ่มที่กลุ่มเล็กก่อนหรือให้โอกาสพนักงานทั้งองค์กรได้รับการวัพพอร์ตนี้ไปพร้อมกัน

Gallery

OUR GALLERY

ภาพการทำงานบางส่วนของ ALRISE

bottom of page